โพรไบโอติก

นิยามความหมายของโพรไบโอติก จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณ ที่เพียงพอจะทําให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ ด้านสุขภาพ

ประเทศไทยมีความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์พืชหมัก เช่น ผักดอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในต่างประเทศผลิตภัณฑ์พืชหมัก เช่น กิมจิของประเทศเกาหลี สามารถกล่าวอ้างว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารโพรไบโอติกและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพทางการค้าได้อย่างกว้างขวาง

 ชุมชนบ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเป่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีหนองน้ำ ลำห้วย ไหลผ่าน เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

 

ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารชองชุมชนบ้านสันต้นเปาที่มีความโดดเด่น ประกอบไปด้วย การดองผัก ซึ่งวัตถุดิบเป็นพืชผักที่ปลูกตามฤดูกาลที่ชุมชนนำมาถนอมอาหารและสามารถนำมารับประทานได้นานขึ้น ผักดองที่ได้สามารถนำไปประกอบเมนูอาหารได้หลายชนิด ได้แก่ น้ำพริกน้ำผัก แกง ยำ ผัด เป็นต้น  โดยมีประโยชน์ทางสุขภาพ ได้แก่ การช่วยระบบย่อย และการขับถ่าย และเจริญอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์จากบ้านสันต้นเปา

 

 

วีดีโอบรรยากาศของ หมู่บ้านสันต้นเปา

 

#LPBG #เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช #อาหารจากภูมิปัญญาสู่โต๊ะอาหาร #บ้านสันต้นเปา #โปรตีนจากพืช #โพรไบโอติก

You May Also Like

ผงคินาโกะ

น้ำสลัดน้ำผัก

ปืนนกไส้ดอง

ทองเอกคินาโกะ