Post

ผงคินาโกะ

ภูมิปัญญาการแปรรูปถั่วเหลืองจากชุมชนบ้านดอนเจียง บ้านดอนเจียงเป็นหมู่บ้านที่ปลูกถั่วเหลืองแทบทุกครัวเรือน มีการพัฒนาเป็นพืชเศษฐกิจ โดยมีการเพาะปลูกโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ มีการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้สา...

Post

น้ำสลัดน้ำผัก

น้ำสลัดน้ำผัก การนำน้ำผักดองมาทำเป็นน้ำสลัดโพรไบโอติก สามารถทำได้โดยนำปืนนกไส้ดองที่ได้นำมาปั่น แล้วเคี่ยวจากนั้นสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำน้ำสลัดน้ำผัก ดังนี้   ส่วนประกอบ น้ำมั...

Post

ปืนนกไส้ดอง

ปืนนกไส้ (Spanish Needle) ปืนนกไส้ เป็นวัชพืชที่ถูกหยิบยกมาเป็นจุดขายของชุมชนบ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเป่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการแปรรูปปืนนกไส้เป็นปืนนกไส้ดอง ด้วยแนวคิดรสของอาหารตามแน...

Post

โพรไบโอติก

นิยามความหมายของโพรไบโอติก จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณ ที่เพียงพอจะทําให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ ด้านสุขภาพ ประเทศไทยมีความหลากหล...

Post

ทองเอกคินาโกะ

ทองเอกคินาโกะ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ผงคินาโกะ ที่ทำมาจากถั่วเหลือง โดย ร่อนเมล็ดถั่วเหลืองแตกออก ล้างเมล็ดถั่วเหลืองที่คัดคุณภาพเมล็ดแล้วให้สะอาด นำไปผึ่งแดดให้แห้ง คั่วเมล็ดถั่วกับเกลือป่นด้วยไฟ...

Post

เต้าหู้ยี้

เต้าหู้ยี้  เต้าหู้ยี้เป็นการแปรรูปโดยการนำก้อนเต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลืองไปหมักดอง ทำให้จุลินทรีย์ช่วยในการแตกตัวของกรดอะมิโน ย่อยสลายโปรตีนเข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุด   ส่วนประกอบของเ...

Post

ผักดองเต้าเจี้ยวปรุงรส

ผักดองเต้าเจี้ยวปรุงรส เต้าเจี้ยวเป็นการแปรรูปโดยการคัดเมล็ดถั่วเหลืองมาทำการหมักกับแป้งที่ได้ผสมกับหัวเชื้อที่ใช้สำหรับการหมัก จากนั้นหมักทิ้งไว้โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ก็จะกลายเป็นเต้าเจี้ยว...

Post

โปรตีนจากพืช

ปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการบริโภคโปรตีนจากพืช เพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยข้อความบางส่วนจากบทความออนไลน์ของกรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ ‘หนูดี-วนิษา เรซ’ ก...

Post

คุกกี้มะแขว่น

คุกกี้มะแขว่น สำหรับเมนูสุดท้ายของบ้านปางมะกล้วยของทานเล่นกรุบกริบ มีส่วนผสมจากวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด คุกกี้มะแขว่นเป็นการแปรรูปมะแขว่น ให้เป็นของทานเล่นด้วยวิธีการอบ ซึ่งเ...

Post

หมูย่าง ไก่ย่าง ผงปรุงรสจากมะแขว่น

หมูย่าง ไก่ย่าง ผงปรุงรสจากมะแขว่น หมูย่าง ไก่ย่าง ผงปรุงรสจากมะแขว่น มีการนำผงปรุงรสที่ทำจากมะแขว่นมาใช้ในการหมักเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ เพื่อเพิ่มรสชาติ และความหอมให้กับเมนูให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ...

Post

น้ำพริกมะแขว่นงาขี้ม่อน

น้ำพริกมะแขว่นงาขี้ม่อน เมนูแรกสำหรับเครื่องเทศทางภาคเหนือที่เป็นวัตถุดิบสำคัญอย่าง มะแขว่น ที่มีรสเผ็ดซ่าและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากชุมชนปางมะกล้วย ได้แก่ น้ำพริกมะแขว่นงาขี้ม่อน   ส...

Post

มะแขว่น

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ามะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) เป็นพืชสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญมากมาย การศึกษาสภาวะการสกัดมะแขว่นจากเปลือกหุ้มเมล...

Post

The Wisdom's Table

The Wisdom's Table Chef Table ทั้ง 8 ท่าน นำเสนออาหารที่ได้จาก 3 พื้นที่ สันป่าเปา ดอนเจียง ปางมะกล้วย เชฟแต่ละท่านจะนำเสนออาหารออกมาได้น่ารับประทานแค่ไหน ไปดูกันเล้ย! วันที่ 22 ธันวาค...

Post

FAM TRIP

  FAM TRIP นำ Chef Table จำนวน 8 ท่าน เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารของ 3 พื้นที่ สันป่าเปา ดอนเจียง ปางมะกล้วย เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา   #LPBG #เราเชื่อว...

Post

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) "เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ภายใต้คอนเซ็ปการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาห...

Post

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (3 กรกฎาคม 2561) "เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ภายใต้คอนเซ็ปการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพื...

Post

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (2 กรกฎาคม 2561) "เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ภายใต้คอนเซ็ปการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจาก...